Panon Healthy Food d.o.o.

za proizvodnju trgovinu i usluge

Adresa: Industrijska zona Sever bb, 21235 Temerin,
Telefon: +381 (0) 21 840 517,
Fax: +381 (0)21 840 525
E-mail: office@panonhealthyfood.com
Web site: www.panonhealthyfood.com

PIB: 100727530
Matični broj: 08750394
Tekući račun: 160-276361-52 kod Banca Intesa AD